• Prijatelji

 • Istorija

   

  "Kako je sve počelo?"

   


  Priča o Klubu ima i istoriju, koja je naravno započeta u kafani, a inicijativa za klub je data 26. septembra 2002. godine na sastanku u Predstavništvu Privredne komore Slovenije uz prisustvo 20 direktora preduzeća.
  Osnivačka skupština, odnosno prvi poslovni susret održan je 20. februara 2003. godine u beogradskom restoranu „Aero klub“.


  Vladimir Kravcuk

   

  Za prvog predsednika je izabran Jure Toplak, direktor predstavništva „Gorenja“,

  koga je 16.11.2004. nasledio Vladimir Kravčuk, direktor Mercator S,

  koji je o prvom predsedniku rekao: "Čast je biti predsednik posle Toplaka."

   

   

   


  Dmitar Polovina

   

  Operativni deo celog projekta "nosio" je Dmitar Polovina,

  izuzetno zaslužan za uspeh Kluba i

  veliki borac za naplatu članarine.

   

   

   


   Naravno, izuzetno je važno navesti Osnivače kluba:

  1. Vladimir Kravčuk, Mercator S

  2. Jure Toplak, Gorenje

  3. Vitoslav Černovšek, Vegrad Beograd

  4. Rado Šuštar, Ilirika investment

  5. Peter Potočnik, DELO

  6. Dmitar Polovina, GZS/SPK

  7. Vladimir Čeh, Pristop

  8. Marko Krajnčič, Kapital Investment

  9. Borislav Tadić, KEMA-Puconi

  10. Igor Mlakar, DCB-Helios

  11. Tomaž Primožič, Feršped Beograd

  12. Zlatko Posavec, Mura Beograd

  13. Tanja Stamenković, GZS


  Tanja Stamenkovic

   

  Krajnje neodgovorno, jedini ženski predstavnik među osnivačima,

  a nepravdu ispravljamo tako što jedino nju od osnivača

  u ovom spisku predstavljamo slikom.

  dynamicweb |Copyright © 2013 SPK Beograd | All rights reserved. | Tel.: +381 11 22 52 590 | klub@spk.rs