• Prijatelji

 • Naši ciljevi

  Ciljevi 

  • stručno usavršavanje članova;
  • informisanje članova o izmenama i dopunama relevantnih zakona, donošenju novih zakona i podzakonskih propisa i novinama u zakonodavstvu;
  • ostvarivanje saradnje i čvršćeg povezivanja između članova;
  • podizanje kvaliteta poslovnih odnosa;
  • negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
  • zaštita interesa svojih članova;
  • pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u Srbiju;
  • uspostavljanje kontakata i ostvarivanje saradnje sa državnim organima u Republici Srbiji, a u cilju poboljšanja uslova za strana ulaganja i poslovanje;
  • saradnja sa drugim pravnim i fizičkim licima i državnim organima na osmišljavanju i realizaciji projekata koji su u skladu sa ciljevima Udruženja;
  • saradnja sa privrednim komorama i privrednim asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

  Oblast delovanja

  • unapređivanja stručnog usavršavanja svojih članova organizovanjem svih oblika stručnog usavršavanja u oblasti tržišne ekonomije;
  • organizovanja stručnih predavanja, seminara, savetovanja, kurseva, tribina iz oblasti tržišne ekonomije i komplementarnih disciplina, priređivanje prezentacija i promocija uspešnih projekata, kulturnih i sportskih susreta;
  • objavljivanja članaka i drugih tekstova iz oblasti tržišne ekonomije;
  • negovanja odnosa sa medijima i upoznavanja javnosti sa važnim pitanjima za privredu;
  • pružanja pravovremenih i kvalitetnih informacija radi pronalaženja potencijalnih partnera, ino-partnera i njihovog međusobnog povezivanja;
  • saradnje sa domaćim, međunarodnim i stranim organizacijama koje imaju srodne ciljeve;
  • promovisanja odnosa sa vodećim ličnostima i institucijama u zemlji i inostranstvu;
  • drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba, u skladu sa zakonom i Statutom.

  dynamicweb |Copyright © 2013 SPK Beograd | All rights reserved. | Tel.: +381 11 22 52 590 | klub@spk.rs