• Prijatelji

 • Poslovanje u Srbiji

   

  Prednosti poslovanja u Srbiji

  PREZENTACIJA ZAŠTO INVESTIRATI U SRBIJU – engleski

  Povoljan geografski položaj

  • strateška lokacija za proboj na tržišta Evrope, Azije i Bliskog Istoka​
  • položaj na granici EU i raskrsnici koridora 10 i 7

  Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

  ​Potpisani Sporazumi o slobodnoj trgovini

  Stabilan i restrukturiran finansijski sistem​​

  ​Povoljan poreski sistem – stopa poreza na profit 15%, na zarade 12%, na dodatu vrednost 20%

  Jednostavna procedura u spoljnoj trgovini i stranim ulaganjima

  Jednostavna procedura osnivanja i registracije preduzeća kod Agencije za privredne registre

  Obrazovana i jeftina radna snaga

  Stabilan i održiv privredni rast

  Niska i stabilizovana inflacija

  Veliko poverenje investitora, koje se odražava u stalnom rastu stranih ulaganja

  Pojednostavljeni propisi o spoljnoj trgovini i stranim ulaganjima

   


   

  Poslovno okruženje – zakoni i sporazumi

  Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

  Osnivanje privrednog društva

  Republičke takse

  Rad, trgovina i zapošljavanje

   

  Uslovi poslovanja

  Carinski sistem

  Zakon o ulaganjima

  Strana ulaganja

  Zakon o zadrugama

  Zakon o privrednim komorama

  Zakono zaštiti zemljišta

  Zakon o ozakonjenju objekata

  Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci

  Spoljnotrgovinsko poslovanje

  Devizni sistem​

  Javne nabavke

  Javno-privatno partnerstvo i koncesije

  Konkurencija

  Državna pomoć

  Tržište kapitala

  Poreski sistem

  ​Slobodne zone

  • Zakon o slobodnim zonama 
  • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 
  • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područa slobodne zone
  • Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
  • Uredba o usklađivanju nomenkalture Carinske tarife za 2013
  • Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
  • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobađanja kod PDV sa pravom odbitka predhodnog poreza
  • Carinski postupak u slobodnim zonama

  dynamicweb |Copyright © 2013 SPK Beograd | All rights reserved. | Tel.: +381 11 22 52 590 | klub@spk.rs